Staatvanaandacht

Wat is er belangrijk voor Nederland- en
wat verdient juist de aandacht in onze samenleving

Aandacht voor Sloop AM Radiozenders

3 JAN 2020

Hierbij willen we de aandacht vestigen voor de evolutie die er momenteel gaande is op de Europese radiomarkt. Door de huidige ontwikkelingen en de digitalisering wordt het aanbod steeds verder verplaatst naar aanbieders via het internet. Maar ook de digitale FM variant DAB+ maakt zijn opmars in radioland. Noorwegen loopt momenteel voorop in deze nieuwe techniek en heeft sinds 2018 FM landelijk al uitgezet en Zwitserland volgt tussen 2020 en 2022.

Het Europese parlement gaf enkele jaren geleden al groen licht dat alle nieuwe auto’s in Europa standaard geleverd worden met een autoradio die digitale etherradio, zoals DAB+ kan ontvangen en heeft een start gemaakt met nieuwe richtlijnen die dit verplichten.

Aandacht voor Sloop AM Radiozenders

Foto: Het inmiddels gesloopte Zenderpark van Radio Nederland Wereldomroep te Flevoland.

Door deze trend van nieuwe technieken raakt de traditionele AM steeds verder in verval. Dit heeft zich de laatste jaren al vertaald in de afschakeling van diverse grote AM zenders in het hele Europese continent.

In Nederland nam de publieke omroep in 2015 definitief afscheid van de AM en enkele jaren eerder staakte ook Radio Nederland Wereldomroep na een geschiedenis van ruim 65 jaar voorgoed haar wereldwijde uitzendingen via de korte golf.

Deze gebeurtenissen hebben de laatste jaren geleid tot sloop van diverse grote zendstations zowel in de Nederlandse Flevopolder als andere omliggende landen. In Duitsland leidde dit tot afbraak van de sterke Langegolfzender van Deutschlandfunk en in Luxemburg waar masten van respectievelijk 363 en 350 meter werden opgeblazen. De laatste was in Nederland midden 60-er jaren heel erg bekend als Radio Luxembourg.

De huidige ontwikkelingen en de gestelde klimaatmodellen hebben vele partijen doen besluiten tot afschakeling van deze zenders. Want naast hun enorm bereik waren dit ook hele grote energievreters met vermogens variërend van 250 tot 2000 KW waarmee enorme kosten gepaard gaan.

Doch de vraag is of we deze ontwikkelingen op Europees niveau wel wenselijk zijn, kan hier in alle redelijkheid worden gesteld. Want deze zenders waren in de voorbije geschiedenis zeer essentieel tijdens gebeurtenissen zoals WOII toen Radio Oranje vanuit Engeland via AM het Nederlandse volk bereikten maar ook in grote rampgebieden konden zij mensen op enorme afstand informeren zoals bij de Zeeuwse watersnoodramp in 1953.

Maar ook dictatoriale landen over de wereld waar internet is lamgelegd doorbreekt AM alle barrières en kan mensen op grote afstanden bereiken in zeer ontoegankelijke gebieden.

Ook op Europees vlak is deze vraag zeker niet overbodig gezien de digitale revolutie ook zeer kwetsbaar is. Want het hele internet is afhankelijk van lokale masten welke centraal worden aangestuurd. Men moet zich hierbij heel goed realiseren hoe men gaat communiceren zonder enige vorm van digitale platvormen waarbij ieder mobieltje waardeloos is!

Gezien de opwarming van de aarde en de stijgende zeespiegel kunnen we hierbij alle denkbare scenario’s de vrije loop laten, want zowel FM als DAB+ halen naast internet maar afstanden van 80 tot maximaal 100 km.

Aangezien in de toekomst alle platforms op AM frequentiebanden zijn afgebroken is bereik op grote afstanden straks niet meer mogelijk.

Want ook al hebben er in de techniek grote technologische ontwikkelingen plaatsgevonden, moeten we voorbereid zijn op onvoorzienbare omstandigheden. Wanneer het internet door rampen of menselijk optreden word stilgelegd kunnen mensen alleen worden bereikt via de traditionele AM die momenteel nog op iedere autoradio is te ontvangen.

Op Europees niveau maar ook wereldwijd zou men veel meer in moeten zetten om preventief te investeren tot behoud van een aantal zeer cruciale AM zenderparken- en opstelpunten.

Momenteel is hier veel te weinig aandacht om deze vraagstukken te beantwoorden en in structurele vormen te gieten zodat communicatie ook voor de toekomst in misschien heel andere tijden gewaarborgd blijft!

Door Stefan Adriaans